top of page

Մարիա Զաքարյան

Հոգեբույժ-հոգեթերապևտ
Ապրումակցումակենտրոն հոգեթերապիա
Ընդունման և պատասխանատվության հոգեթերապիա
Կոգնիտիվ վարքաբանական հոգեթերապիա


Սեսիայի պայմանները
15.000 ՀՀ դրամ, 60 րոպե
Առցանց
15.000 ՀՀ դրամ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2021 - 2023թթ․ Հոգեբուժության օրդինատոր, «Ավան» Հոգեկան Առողջության Կենտրոն, Առողջապահության Ազգային Ինստիտուտ, ՀՀ
2015 - 2021թթ․ Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ, Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարան, ՀՀԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ և ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ

«Տագնապային խանգարումներ» դասընթաց, Նեյրոփսիխոֆարմակոլոգիայի Եվրոպական Քոլեջ, Նիդերլանդներ (օնլայն), 2024

«ADHD-ի մասին ժամանակակից պատկերացումը» դասընթաց, Նեյրոփսիխոֆարմակոլոգիայի Եվրոպական Քոլեջ, Նիդերլանդներ (օնլայն), 2024

«Փսիխոսոմատիկ խանգարումների հոգեթերապիա» դասընթաց, Վարքաբանական կազմակերպություն (օնլայն), 2024

«Գիտակցվածությունը (Mindfulness) հոգեթերապևտի աշխատանքում» դասընթաց, Վարքաբանական կազմակերպություն (օնլայն), 2024

«Ապրումակցումակենտրոն հոգեթերապիա (Compassion Focused Therapy)» դասընթաց, Դարյա Սուչիլինա (օնլայն), 2024

«Տրամադրության խանգարումների ախտորոշում և բուժում» դասընթաց, PsyDocMed (օնլայն), 2024

«Սեքսոլոգիան հոգեթերապևտների համար» դասընթաց, Քսենիա Բելովա (օնլայն), 2024

«Հուզական ռեգուլյացիայի հմտություններ» դասընթաց, Դանիիլ Գոլդին (օնլայն), 2024

«Սննդային վարքի խանգարումների հոգեթերապիա. ժամանակակից մոտեցում» դասընթաց, Եվգենյա Դաշկովա, Դարյա Ավերկովա (օնլայն), 2024

«Ընդունման և պատասխանատվության թերապիան սննդային վարքի խանգարումների ժամանակ» դասընթաց, Վարքաբանական կազմակերպություն (օնլայն), 2024

«Ընդունման և պատասխանատվության թերապիա (Acceptance and Commitment Therapy)» դասընթաց, Վարքաբանական կազմակերպություն (օնլայն), 2024

«Ապրումակցման նեյրոկենսաբանություն» սեմինար, Արգենտինա (օնլայն), 2024

«Գիտակցվածության վրա հիմնված կոգնիտիվ թերապիա» դասընթաց, Միացյալ Թագավորություն (օնլայն), 2023

«Անձի սահմանային խանգարման ընդհանուր հոգեբուժական վարումը» դասընթաց, Հարվարդի համալսարան, ԱՄՆ (օնլայն), 2023

«Վարքի մասին պատկերացումները» դասընթաց, Սթենֆորդի համալսարան, ԱՄՆ (օնլայն), 2023

«Կոգնիտիվ վարքաբանական թերապիայի հիմունքները» դասընթաց, Վարքաբանական կազմակերպություն, ՌԴ (օնլայն), 2023

«Հոգետրավմայի բուժման խորացված դասընթաց», Վարքաբանական բժշկության կլինիկական կիրառման ազգային ինստիտուտ, ԱՄՆ (օնլայն), 2023

«Կոգնիտիվ վարքաբանական թերապիա» դասընթաց, Միացյալ Թագավորություն (օնլայն), 2023

«Սեքսոլոգիայի հիմունքները հոգեկան առողջության մասնագետների համար» սեմինար, MHS, ՀՀ, 2023

«Հոգեբանական առաջին օգնություն» վերապատրաստում, ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն, ՀՀ, 2023

«Հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարման վարման ապացուցողական մոտեցումները» ֆորում, Հոգեկան առողջության հայկական ասոցիացիա, ՀՀ, 2023

«Սեռական բռնության ենթարկված անձանց հոգեբանական տրավմայի հիմնական առանձնահատկությունները և վերապրածակենտրոն հոգեբանական աջակցության կազմակերպումը» վերապատրաստում, Կենաց Ծառ, ՀՀ, 2023

«Հոգեբուժական պրակտիկայի XXI դարի նորարարությունները տարածաշրջանային» համաժողով, Համաշխարհային հոգեբուժական ասոցիացիա, ՀՀ, 2023

«Հոգեբանական տրավմա. պատճառներ, տեսակներ, ախտանիշներ, հաղթահարման մեթոդներ» սեմինար, MHS, ՀՀ, 2023

«Քնի խանգարումներ» վերապատրաստում, Բժշկական կրթության ակադեմիա, ՌԴ (օնլայն), 2023

«Փսիխոզի վաղ նշանների տարբերակումը» վերապատրաստում, Սթենֆորդի համալսարան, ԱՄՆ (օնլայն), 2023

«Ապացուցողական հոգեթերապիա» վերապատրաստում, MHS, ՀՀ, 2022

«Դեպրեսիայի ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մոտեցումները» սեմինար, MHS, ՀՀ, 2022

«Անձի առողջության և հոգեախտաբանության մասին ամբողջական կենսաբանական պատկերացում» սեմինար, MHS, ՀՀ, 2022

«Ինքնասպանությունների կանխարգելում» վերապատրաստում, Առաջնագծի Հոգեբաններ, ՀՀ, 2021

«Տագնապային խանգարումների ժամանակակից պատկերացումը» կոնֆերանս, ՀՀ, 2021

«Փսիխոսոմատիկայի (հոգեմարմնական բժշկության) մուլտիդիսցիպլինար մոտեցումները» կոնֆերանս, ՀՀ, 2021

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐ
Հայերեն (մայրենի)
Անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց)

Մարիա Զաքարյան
bottom of page