top of page
our_services

MHS հոգեկան առողջության ծառայությունը ստեղծվել է 2017թ.

Մեզ ոգեշնչել են աշխարհի տարբեր երկրներում միաժամանակ զարգացող մասնավոր ծառայությունները, որոնց անկախությունը թույլ է տվել արագ ներդրումներ կատարել և կիրառել ամենաարդիական և արդյունավետ մոտեցումները։

Մենք ձգտում ենք համապատասխանել միջազգային չափանիշներին։

Մենք հաճախորդակենտրոն մոտեցում ունենք և խստորեն հետևում ենք մասնագիտական էթիկայի կանոններին։

 

Կենտրոնը համագործակցում է տարբեր նեղ մասնագիտությունների բժիշկների հետ, որը տալիս է հիվանդության համալիր լուծում։  Այնուամենայնիվ, երաշխավորում ենք, որ լաբորատոր-գործիքային հետազոտությունները նշանակվում են միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։

Մենք ընդլայնվում և բարելավվում ենք, որպեսզի կարողանանք ավելի շատ հաճախորդներ ընդունել և արագ և արդյունավետ մոտեցում ցուցաբերել:

bottom of page