top of page

Տագնապային և ֆոբիկ խանգարումներ

Տագնապային խանգարումները հոգեկան խանգարումների խումբ են, որոնք բնութագրվում են անհանգստության և վախի նկատելի զգացումներով: Տագնապը մտահոգություն է ապագա իրադարձությունների համար, մինչդեռ վախը արձագանք է ընթացիկ իրադարձություններին: Այս զգացումները կարող են առաջացնել ֆիզիկական ախտանիշներ, ինչպիսիք են հաճախասրտություն և դող: Կան մի քանի տագնապային խանգարումներ, ներառյալ ընդհանրացված տագնապային խանգարումը, հատուկ ֆոբիան, սոցիալական տագնապային խանգարումը, բաժանման տագնապային խանգարումը, ագորաֆոբիան, խուճապային խանգարումը և ընտրովի մուտիզմը: Խանգարումը տարբերվում է նրանով, թե ինչ ախտանիշներ կան: Անհատը կարող է ունենալ մեկից ավելի տագնապային խանգարում: Ենթադրվում է, որ տագնապային խանգարումների պատճառը գենետիկական և շրջակա միջավայրի գործոնների համակցությունն է: Ռիսկի գործոնները ներառում են երեխաների բռնության պատմություն, հոգեկան խանգարումների ընտանեկան պատմություն և աղքատություն: Տագնապային խանգարումները հաճախ զուգակցվում են այլ հոգեկան խանգարումների, մասնավորապես՝ մեծ դեպրեսիվ խանգարումների, անձի խանգարումների և նյութերի օգտագործման խանգարումների հետ: Ախտորոշվելու համար,սովորաբար, ախտանշանները պետք է դիտվեն առնվազն 6 ամիս, լինեն ավելին, քան սպասվում էր տվյալ իրավիճակի համար և նվազեցնեն մարդու՝ առօրյա կյանքում գործելու կարողությունը: Տագնապային խանգարումները տարբերվում են սովորական վախից կամ տագնապից՝ լինելով չափից դուրս կամ շարունակական: Առանց բուժման տագնապային խանգարումները հակված են պահպանվել: Բուժումը կարող է ներառել կենսակերպի փոփոխություններ, խորհրդատվություն և դեղորայք:

Ֆոբիան տագնապային խանգարման տեսակ է, որը բնորոշվում է օբյեկտի կամ իրավիճակի նկատմամբ մշտական և չափազանց մեծ վախով: Ֆոբիաները սովորաբար հանգեցնում են վախի արագ առաջացմանը և պահպանվում են ավելի քան 6 ամիս: Տուժողները մեծ ջանքեր կգործադրեն իրավիճակից կամ օբյեկտից խուսափելու համար՝ ավելի մեծ չափով, քան իրական վտանգն է: Եթե օբյեկտից կամ իրավիճակից հնարավոր չէ խուսափել, նրանք զգալի տառապանք են ապրում:

Տագնապային և ֆոբիկ խանգարումներ
bottom of page