top of page

Անձնային խանգարումներ

Անձնային խանգարումները հոգեկան առողջության վիճակների խումբ են, որոնք բնութագրվում են մտածողության, զգացմունքի և վարքի ոչ ճկուն և անառողջ ձևերով: Այս ներքին փորձառությունները և վարքագիծը հաճախ տարբերվում են մշակույթի ակնկալիքներից, որտեղ ինչ-որ մեկը ապրում է: Անձնային խանգարումներ ունեցող մարդիկ սովորաբար դժվարանում են ուրիշների հետ լեզու գտնել և առօրյա խնդիրների հետ առնչվել այնպես, ինչպես ակնկալվում է մշակութային խմբի կողմից: Նրանք սովորաբար հավատում են, որ իրենց մտածելակերպն ու վարվելակերպը լիովին նորմալ են։ Այնուամենայնիվ, նրանք հակված են աշխարհի մասին տեսակետ ունենալ, որը միանգամայն տարբերվում է մյուսներից: Արդյունքում, նրանք կարող են դժվարանալ մասնակցել սոցիալական, կրթական և ընտանեկան գործունեությանը: Նրանք նաև մեղադրում են ուրիշներին իրենց մարտահրավերների համար: Այս վարքագիծն ու վերաբերմունքը հաճախ առաջացնում են խնդիրներ և սահմանափակումներ հարաբերություններում, սոցիալական հանդիպումներում, աշխատանքում կամ դպրոցում: Նրանք կարող են նաև ստիպել անձնային խանգարումներ ունեցող մարդկանց մեկուսացված զգալ, ինչը կարող է նպաստել դեպրեսիայի և անհանգստության առաջացմանը: Անձնային խանգարումների պատճառը հայտնի չէ։ Այնուամենայնիվ, ենթադրվում է, որ դրանք կարող են առաջանալ գենետիկական և շրջակա միջավայրի ազդեցություններից, հատկապես մանկական հոգետրավմաներից:
Անձնային խանգարումները սովորաբար ի հայտ են գալիս դեռահասության տարիներին կամ վաղ հասուն տարիքում: Ախտանիշները տարբեր են՝ կախված անհատականության խանգարման կոնկրետ տեսակից: Բուժումը սովորաբար ներառում է խոսակցական թերապիա և դեղորայք:

Անձնային խանգարումներ
bottom of page