top of page

Անի Մարգարյան

Հոգեբան-հոգեթերապևտ
Էքզիստենցիալ-հումանիստական հոգեթերապիա

Սեսիայի պայմանները
15.000 ՀՀ դրամ, 60 րոպե
Առցանց
15.000 ՀՀ դրամ


ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
2009թ․ Երևանի Պետական Համալսարանի Փիլիսոփայության և Հոգեբանության Ֆակուլտետի Հոգեբանության բաժնում, Բակալավրի աստիճան
2011թ․ Կլինիկական Հոգեբանություն և Հոգեթերապիա մասնագիտացմամբ՝ նույն ֆակուլտետում, Մագիստրոսի աստիճան։


ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ԵՎ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ
Հոկտեմբեր 2023թ․ – «Նարատիվային Թերապիա և Համայնքային Աշխատանք» թրեյնինգային ծրագիր, Դալվիչ Կենտրոն (Ավստրալիա)
Փետրվար-Մարտ 2023թ․ – «Դեպրեսիայի հետ աշխատանք Էքզիստենցիալ Անալիզի ներքո» պրակտիկ դասընթացին մասնակցություն, GLE International, Ա․ Լենգլե
18-22 մայիսի 2022թ․-«Սխեմա Թերապիայի Հիմունքներն» թրեյնինգային ծրագիր, MHS Հոգեկան Առողջության Ծառայություն
08-12 օգոստոսի 2022թ․-«Կոգնիտիվ-վարքաբանական Թերապիայի Հիմունքներ» ինտենսիվ ծրագիր MHS Հոգեկան Առողջության Ծառայություն
2021թ․-«Հոգեբուժություն հոգեբանների համար» MHS Հոգեկան Առողջության Ծառայություն, 40 ժամ
2021թ․- «Էզիստենցիալ Հոգեթերապիա» ամբողջական պրակտիկ ծրագիր ԵՊՀ Կիրառական Հոգեբանության Կենտրոն, առավել քան 160 ժամ
2021թ․- մասնագիտական զարգացման դասախոսություն «Կյանքի և Մահվան հարցեր» թեմայով՝ անցկացված Ի․ Յալոմի կողմից Onlinevents հարթակում
2021թ․- մասնակցություն միջազգային առցանց համաժողովին՝ «Հարաբերականությունը, Անորոշությունը և Տագնապը» թեմայով՝ անցկացված Էքզիստենցիալ Հոգեթերապիայի Արևելաեվրոպական Ասոցիացիայի կողմից, 8 ժամ
2020թ․- «Ինքնության Ինտեգրում» թրեյնինգային ծրագիր, «Փիխոսինթեզ» հոգեբանական կենտրոն, 42 ժամ
2017թ․- «Գեշտալտ թերապիայի Հիմունքներ» թրեյնինգ՝ կազմակերպված Մարբուրգի Գեշտալտ Ֆորումի կողմից 40 ժամ
2012թ․- «Արքետիպերի Թատրոն» հեղինակային թրեյնինգային ծրագիր, Հոգեթերապիայի Եվրոպական Ասոցիացիա, 30 ժամ
2012թ․- «Կյանքի Սցենարների Կոնցեպտը Տրանզակտ Անալիզում», 12 ժամ և «Պասիվությունից դեպի Ինքնավարություն» 12 ժամ, Տրանզակտ Անալիզի ԵՎրոպական Ասոցիացիա
2012թ․- «Գեշտալտ Թերապիա» պրակտիկ դասընթաց, ԵՊՀ Կիրառական Հոգեբանության Կենտրոն
2011թ․- Վշտի վերաբերյալ աշխատաժողով «Խորացված դաշտային ուսուցում և ծրագրի ձևավորում», կազմակերպված Հոգեբանական Գիտական Միության կողմից
2008-2009թթ․- «Կոգնիտիվ-վարքաբանական Թերապիա» պրակտիկ դասընթաց, ԵՊՀ Կիրառական Հոգեբանության Կենտրոն, 80 ժամ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ
2021թ․-ից առ այսօր MHS Հոգեկան Առողջության Կենտրոն, հոգեբան-հոգեթերապևտ
2023թ․-ից առ այսօր «Revival» Հայկական Հոգևոր Վերականգնման հիմնադրամ, հոգեբան, նարատիվ թերապևտ
2013-2017թթ․-Այբ կրթական հանգույց, հոգեբան, հոգեբանության ուսուցիչin Aregnazan Educational Complex as a special pedagogue and psychologist
2010-2012թթ․-Արեգնազան Կրթհամալիր, հոգեբան, բուժական
2021թ․-հոգեթերապևտ dialogueon.network միջազգային հարթակում

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐ
Հայերեն – մայրենի
Ռուսերեն – աշխատանքային
Անգլերեն - աշխատանքային
Անի Մարգարյան
bottom of page