top of page

Գոհար Չարխչյան

Հոգեբան-հոգեթերապևտ

Սեսիայի պայմանները
15.000 ՀՀ դրամ, 60 րոպե
Առցանց
15.000 ՀՀ դրամ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2014-2017թթ․, Երևանի պետական համալսարան, Մասնագիտացում Տնտեսագիտության տեսություն, բակալավրի աստիճան
2017-2019թթ․, Երևանի պետական համալսարան, Մասնագիտացում՝ կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա,մագիստրոսի աստիճան


ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ԵՎ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ

12.06.2016թ․ Անիմա հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն, Անալիտիկ հոգեթերապիա
01․09․2016թ․ Անիմա հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն, Հոգեվերլուծություն
2016թ․ Intellect Training Centre, Ժեստերի լեզու
2017թ․ Intellect Training Centre, Ժեստերի լեզու խորացված դասընթաց
04․03․2017թ․ ԱՅԳ հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն,Արտ-թերապիայի բազային տեխնիկաներ
2017թ․ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն, Կլինիկական հոգեբանը պրակտիկայում
2018թ․ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն, Էքզիստենցիալ հոգեթերապիա
2018թ․ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն,
Կոգնիտիվ վարքաբանական թերապիա 3 փուլ
2021թ․ MHS Mental Health Service,
Հոգեբուժություն հոգեբանների համար 3 փուլ
2022թ․ MHS Mental Health Service,
Սխեմաթերապիայի բազային տեխնիկաներ
2022թ․ MHS Mental Health Service,
Կպչուն-սևեռուն խանգարումների հոգեթերապիա (սեմինար)
2022թ․ MHS Mental Health Service,
Կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիայի հիմունքներ
2023թ․ MHS Mental Health Service,
Ընդունման և պատասխանատվության թերապիա
2023թ․ MHS Mental Health Service
Սեքսոլոգիայի հիմունքները հոգեկան առողջության մասնագետների համար

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ
10.08.2022թ -առ այսօր, MHS հոգեկան առողջության կենտրոն, Հոգեթերապևտ
01․11․2019-01․09․2020թթ․ EgoSum հոգեբանական կրթության և հոգեկան առողջության կենտրոն, Հոգեբան-հոգեթերապևտ
01․09․2018-01․01․2019թթ․ Գոյա հոգեբանության և արվեստի կենտրոն, Հոգեթերապևտ
01․03․2018-01․06․2018թթ․ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն, Հոգեթերապևտ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆԼԵԶՈՒՆԵՐ
Հայերեն (մայրենի)
Ռուսերեն (լավ)
Անգլերեն (լավ)
Գոհար Չարխչյան
bottom of page