top of page

Իրինա Բարթիկյան

Համակարգող

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2019-2023թթ․ Հայ-Ռուսական համալսարան, հոգեբանության ֆակուլտետ

ԴԱԸՆԹԱՑՆԵՐ ԵՎ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ

2023թ․ մայիս – նոյեմբեր «Կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիայի հիմունքները», օնլայն թրեյնինգ, Behavioral Company, Մոսկվա, Ռուսաստան
2022թ․ հոկտեմբեր – 2023թ․ հունիս «Պոզիտիվ հոգեթերապիայի հիմունքները», 3/5 մոդուլներ, Պոզիտիվ հոգեթերապիայի հայկական ասոցիացաիա (AAPP)
2021թ․ օգոստոս – սեպտեմբեր «Աշխատանք տրավմայի հետ», վարպետության դաս, Հայ-Ռուսական համալսարան
2021թ․ մայիս – հունիս «Սթրես-մենեջմենթ», վեբինար, Հայ-Ռուսական համալսարան

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2024թ․ հունվար առ այսօր վարչական օգնական, Հոգեկան առողջության հայկական ասոցիացիա
2023թ․ մարտ առ այսօր կենտրոնի համակարգող, MHS հոգեկան առողջության ծառայություն
2021թ․ հոկտեմբեր կամավոր, Կողք-կողքի ներառական փառատոն
2019թ․ հոկտեմբեր – նոյեմբեր կամավոր, «Ռոլան մանկապատենական ֆիլմերի միջազգային փառատոն»

Իրինա Բարթիկյան
bottom of page